Starostwo Powiatowe w Sławnie

Obwieszczenie w sprawie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art.22 ust. 1 ustawy z dnia17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), §6 ust 3 w związku z §4 pkt. 4) i §9 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 r. poz 1246) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie - ul. Sempołowskiej 2 a (pokój nr 67), w terminie od 12 sierpnia 2015 do 25 sierpnia 2015 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt ustalenia klasyfikacji gruntów w zakresie użytków zalesionych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, obejmujące obszar gminy Sławno, obręb ewidencyjny:

Czytaj więcej: Obwieszczenie w sprawie projektu ustalenia klasyfikacji gruntów

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - Borkowo dz. 108/1

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Starosta Sławieński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I  przetargu ustnego nieograniczonego:

Czytaj więcej: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - Borkowo dz. 108/1

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 15.07.2015r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2015 poz. 782). Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działka ewidencyjna nr 335 o pow. 0,3208ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławno- M, obrębie Nr 0002

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem