Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: Gmina Darłowo, obręb Bobolin

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Darłowo, obrębach Bobolin, Dąbki, Wicie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: Gmina Darłowo, obręb Bobolin

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

30 czerwca  2015 roku o godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.

Czytaj więcej: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości- Podgórki

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego

położonej w miejscowości Podgórki, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie.

Zarząd Powiatu w Sławnie zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782), § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), i wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie w dniach od 8 lipca do 28 lipca 2014 roku i poprzez umieszczenie w „Obserwatorze Lokalnym” oraz Biuletynie Informacji Publicznej ogłasza:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości- Podgórki

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem