Starostwo Powiatowe w Sławnie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246 z późn. zm.), art.22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), §6 ust 3 w związku z §4 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 r. poz 1246) podaje się do publicznej wiadomości, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie użytków zalesionych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, obejmujące obszar gminy Sławno, obręb ewidencyjny:

Czytaj więcej: Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem