Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarządzenie Starosty Sławieńskiego dotyczące zasad wykonywania wycinki drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr  71 /14
Starosty Sławieńskiego
z dnia 21  października  2014  r.


w sprawie zasad wykonywania koniecznej wycinki lub usunięcia drzew rosnących  na nieruchomościach  Skarbu Państwa oraz zasad  wykorzystywania pozyskiwanego drewna opałowego.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z  2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092)  art. 11 ust.     1, art. 11 a, art. 12   i art. 23 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 906 ), zarządzam  co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Starosty Sławieńskiego dotyczące zasad wykonywania wycinki drzew na nieruchomościach...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym

Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym samodzielnych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego, stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 223/1 o powierzchni 0,0268 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011, Darłowo 11.

POBIERZ WYKAZ

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo


Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę „Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo”
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 65, fax. 059 810 49 12

Czytaj więcej: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza...

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem