Starostwo Powiatowe w Sławnie

ZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert na wykonanie usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych

Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości”.

I. Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

tel. 059 810 64 75 lub 59 810 64 74, fax. 059 810 49 12

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu operatów szacunkowych, określających wysokość szkód powstałych na nieruchomości oraz zmniejszenia jej wartości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), spowodowanej budową linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Sławno – Sianów na podstawie decyzji Starosty Sławieńskiego o zezwoleniu Inwestorowi – ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na założenie i przeprowadzenie przewodów służących do dystrybucji energii elektrycznej (napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Sławno – Sianów):

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE do składania ofert na wykonanie usług w zakresie sporządzenia operatów...

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem