Starostwo Powiatowe w Sławnie

Inwestycje powiatowe

 

Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)

"Modernizacja drogi powiatowej nr 39102 oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rusinowo - Pas Startowy"
"Modernizacja przejścia drogowego przez miejscowość Korlino w ciągu drogi nr 39101 Rusinowo – Zaleskie""Modernizacja przejścia drogowego przez miejscowość Korlino w ciągu drogi nr 39101 Rusinowo – Zaleskie"
RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo”
„Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
"Przebudowa ulicy Okrężnej w Darłowie"
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Pomiłowo–Żukowo"
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
"Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie"
Kontrakt Wojewódzki
"Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie"
"Modernizacja sali gimnastycznej i kuchni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie"
"Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarzy w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie"
Bank Światowy
"Adaptacja werandy na świetlicę szkolną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach wraz z zakupem wyposażenia do nowo powstałej świetlicy"
"Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach"

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem