Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja Wydziału Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że z dniem 7 czerwca 2012 r. zmieniają się przepisy dotyczące wymian i wtórników dowodów rejestracyjnych. Osoby ubiegające się o  uzyskanie wtórnika z powodu utraty lub zniszczenia oryginału albo o wymianę z powodu braku miejsca na wpisy badań technicznych lub zmiany danych wpisanych do dowodu nie będą musiały przedstawiać w Wydziale Komunikacji tablic rejestracyjnych w celu wymiany znaków legalizacyjnych, tzw. hologramów ( komplet znaków o identycznych numerach seryjnych jest naklejany na tablicach rejestracyjnych i wklejany do dowodu rejestracyjnego ). Od dnia 7 czerwca 2012 r. w powyższych przypadkach stary numer seryjny z tablic będzie przepisywany do nowego dowodu rejestracyjnego w postaci nadrukowanej adnotacji urzędowej.

Jednocześnie obniżce ulegają opłaty ( o koszt znaków legalizacyjnych tj. o 12,50 zł ) tj. z 86,- zł do 73,50 zł ( w przypadku gdy pojazd będzie użytkowany do czasu uzyskania nowego dowodu rejestracyjnego ).

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem