Starostwo Powiatowe w Sławnie

Uwaga! Do prawa jazdy zdjęcie zrobione na wprost

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że w dniu 25 lutego 2016r. nastąpiła zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa do właściwego organu wydającego prawo jazdy następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań.
2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane.
3. Zgody, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy – jeżeli jest wymagane,
4. Kopie posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
5. Zdjęcie

WYMOGI DOTYCZĄCE ZDJĘĆ DO PRAWA JAZDY:

  • wymiar 35mm x 45mm,
  • wykonane na jednolitym kolorowym jasnym tle,
  • mające dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
  • obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii,
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Pobierz wzór dokumentu prawa zjazdy, plik z rozszerzeniem JPG o wielkości 132KB, nowe okno

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem