Starostwo Powiatowe w Sławnie

ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zapraszam do złożenia pisemnej oferty na ” Dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Sławnie ”.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE- Dostawę oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia ( WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady ( EWG ) Nr 1191/69 i ( EWG ) Nr 1107/70 ( Dz. U.UE. L 315 z dnia 3 grudnia 2007r. ) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm. )

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego...

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem