Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia ( WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. Dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady ( EWG ) Nr 1191/69 i ( EWG ) Nr 1107/70 ( Dz. U.UE. L 315 z dnia 3 grudnia 2007r. ) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm. )

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego...

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego”

Starosta Sławieński informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku ( Dz. U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm. ), w dniach od 12 listopada do 4 grudnia 2015r. odbędą się konsultacje społeczne projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sławieńskiego ” (planu transportowego).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju...

UWAGA ! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu na ul.Wyspiańskiego w Darłowie.  
Wprowadzony został zakaz postoju na wysokości boiska „ orlik ” jak również po drugiej stronie ulicy (od skrzyżowania ul.Wyspiańskiego z ul. Bogusława X i ul. Generała Józefa Sowińskiego ). Na całym odcinku ul. Wyspiańskiego będzie obowiązywała prędkość 40 km/h.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem