Starostwo Powiatowe w Sławnie

INFORMACJA zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

INFORMACJA

 zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 30 października 2013 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Ruch to radość dla wszystkich’’ złożona przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie ul. Wieniawskiego 8, Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Terapeutyczny.

 

POBIERZ

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz..U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;

- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 6 listopada 2013r. r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a

76-100 Sławno

Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,,Ruch to radość dla wszystkich”

Starosta Sławieński

/-/Wojciech Wiśniowski

Sławno, dnia 31 października 2013 r.

 

INFORMACJA

 zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 30 października 2013 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Orkiestra – czas dla ciebie” złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sławnie Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej.

POBIERZ

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz..U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej;

- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;

- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 6 listopada 2013r. r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie

ul. Sempołowskiej 2a

76-100 Sławno

Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,,Orkiestra – czas dla ciebie”.

Starosta Sławieński

/-/Wojciech Wiśniowski

Sławno, dnia 31 października 2013 r.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem