Starostwo Powiatowe w Sławnie

Pozyskane fundusze

Unia Europejska

RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo” „Przebudowa drogi powiatowej nr 0511Z Rusko - Malechowo”
„Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo”„Przebudowa dróg powiatowych nr 0545Z oraz 0546Z na odcinku Gwiazdowo - Żukowo - Łętowo”
„Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km”„Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km”
PO KL - Program Opracyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
„Ortograffiti”„Ortograffiti”
„Szansa na rozwój”„Szansa na rozwój”
SPO RZL - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
„Niepełnosprawni są wśród nas”„Niepełnosprawni są wśród nas”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
"Przebudowa ulicy Okrężnej w Darłowie""Przebudowa ulicy Okrężnej w Darłowie"
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Pomiłowo–Żukowo""Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Pomiłowo–Żukowo"
"Program stypendialny 2004-2009""Program stypendialny 2004-2009"
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD)
"Modernizacja drogi powiatowej nr 39102 oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rusinowo - Pas Startowy""Modernizacja drogi powiatowej nr 39102 oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rusinowo - Pas Startowy"
"Modernizacja przejścia drogowego przez miejscowość Korlino w ciągu drogi nr 39101 Rusinowo – Zaleskie""Modernizacja przejścia drogowego przez miejscowość Korlino w ciągu drogi nr 39101 Rusinowo – Zaleskie"
 
Pozostałe fundusze
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
"Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie" "Przebudowa ulicy Lotników Morskich w Darłowie"
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji programu "Sport Wszystkich Dzieci"
"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" "Animator - Moje Boisko ORLIK 2012"
Kontrakt Wojewódzki
"Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie" "Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie"
"Modernizacja sali gimnastycznej i kuchni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie" "Modernizacja sali gimnastycznej i kuchni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie"
"Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarzy w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie""Remont pomieszczeń sanitarnych i korytarzy w internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Sławnie"
"Doposażenie Szpitala Powiatowego w Sławnie w aparat RTG jezdny przyłóżkowy""Doposażenie Szpitala Powiatowego w Sławnie w aparat RTG jezdny przyłóżkowy"
Bank Światowy
"Adaptacja werandy na świetlicę szkolną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach wraz z zakupem wyposażenia do nowo powstałej świetlicy""Adaptacja werandy na świetlicę szkolną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach wraz z zakupem wyposażenia do nowo powstałej świetlicy"
"Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach""Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Podgórkach"
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
"Projekt PL 0467 "Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego""

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem