Starostwo Powiatowe w Sławnie

Usuwanie azbestu

Z inicjatywy Starosty Sławieńskiego, Powiat Sławno wraz z Gminami Sławno, Malechowo i Darłowo oraz Gminą Miasto Darłowo przystąpił do wspólnej realizacji zadania „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją i programami gminnymi”. Gminy Miasto Sławno oraz Gmina Postomino do wspólnej realizacji zadania nie przystąpiły ponieważ posiadają opracowane gminne programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Wspólna realizacja zadania oparta jest o porozumienie zawarte pomiędzy Starostą Sławieńskim Andrzejem Lewandowskim a Wójtami Gmin uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu. Środki finansowe na realizację zadania pozyskane zostały przez Starostę Sławieńskiego z Ministerstwa Gospodarki w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo konkursu. Przyznana dotacja celowa opiewa na kwotę 58.160,00 złotych.
Wykonawca zadania wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest to firma ROT Recykling Odpady Technologie s.c. K. Tyrała, E. Hulek ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice. Od początku sierpnia br. na terenie gmin powiatu sławieńskiego firma ta przeprowadza inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.
Termin realizacji zadania ustalony został na dzień 10 października 2009r a wynagrodzenie wykonawcy określone zostało na kwotę 52.826,00 zł. brutto.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem