Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja dotycząca egzaminów na kartę wędkarską

Starostwo Powiatowe w Sławnie, informuje, że na terenie powiatu sławieńskiego egzaminy na kartę wędkarską przeprowadzane są w następujących kołach wędkarskich:

Koło wędkarskie Skład Komisji Egzaminacyjnej Terminy przeprowadzania egzaminów, adres
Sławno „Nowe Koło” nr ewidencyjny 65 Anna Łuczak - przewodnicząca Janusz Łuczak - członek Beata Abraham - członek środa  i czwartek  w godz. 16.00-18.00, wtorek i piątek w godz. 10.00-12.00, ul. Basztowa 4b, Sławno
Sławno „Łosoś” nr ewidencyjny 66 Wiesław Halbina - przewodniczący Andrzej Chamerski - członek Ryszard Garliński – członek  środa  w godz. 16.00-18.00, ul. Grottgera 4 Sławno
Sławno Stanisław Musiał - przewodniczący Ryszard Czyżewski - członek Eugeniusz Krajewski - członek  w każdy poniedziałek miesiąca  po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi, ul. Basztowa 21, Sławno
Darłowo nr ewidencyjny 12 Antoni Hołub - przewodniczący Marian Klimaszewski - członek 1 i 3 czwartek miesiąca Darłowo, ul. M. C. Skłodowskiej 25, Punkt Odłowu Troci, godz. 15.30-17.00,  tel. (094)314 2707
Postomino „Karaś” nr ewidencyjny 54 Janusz Baranowski - przewodniczący Kazimierz Cichy - członek Zbigniew Suchański -członek ostatnia środa m-ca w godz. 12.00-15.00, Urząd Gminy w Postominie
Niemica nr ewidencyjny 56 Daniel Posadzy - przewodniczący Mirosław Gancarz - z-ca przewodniczącego Krzysztof Struzik - członek Pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Koła, budynek muzeum w Niemicy

Do właścicieli wyrobów zawierających azbest:

Tut. organ informuje, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. W sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.) właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia w terminie  do 31 stycznia każdego roku informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi. Informację sporządza się wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 i nr 3 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Przy sporządzaniu przedmiotowej informacji należy koniecznie zapoznać się z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649 ze zm.) i załącznika do niniejszego Rozporządzenia

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem