Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- usuwanie statków i innych obiektów pływających

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie  Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu  lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez  wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani pozostawienie go na strzeżonym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie  lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust.3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia  2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- usuwanie statków i innych obiektów pływających

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem