Starostwo Powiatowe w Sławnie

Opieka zdrowotna

Dostęp do opieki zdrowotnej  na terenie Powiatu Sławieńskiego

Osobom uprawnionym oraz osobom przebywającym czasowo na terytorium Rzeczpospolitej Polski, posiadającym stosowne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie przysługują następujące świadczenia:

 

1. Podstawowa opieka zdrowotna

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

3. Leczenie stomatologiczne

4. Leczenie szpitalne

5. ratownictwo i transport medyczny

 

 Podstawowa opieka zdrowotna

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Leczenie stomatologiczne

Leczenie szpitalne

Ratownictwo i transport medyczny

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sławieńskiego

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 227), rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

ROZKŁAD

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem