Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zachodniopomorscy lekarze rodzinni z umowami

Wszystkie gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w naszym województwie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że od nowego roku mieszkańcy Zachodniopomorskiego nie będą mieli problemów z uzyskaniem świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieka zdrowotna

Dostęp do opieki zdrowotnej  na terenie Powiatu Sławieńskiego

Osobom uprawnionym oraz osobom przebywającym czasowo na terytorium Rzeczpospolitej Polski, posiadającym stosowne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie przysługują następujące świadczenia:

 

1. Podstawowa opieka zdrowotna

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

3. Leczenie stomatologiczne

4. Leczenie szpitalne

5. ratownictwo i transport medyczny

 

 Podstawowa opieka zdrowotna

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Leczenie stomatologiczne

Leczenie szpitalne

Ratownictwo i transport medyczny

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sławieńskiego

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 227), rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

ROZKŁAD

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem