Znamy już zwycięzców konkursu na najlepsze filmy zrealizowane w ramach projektu Via Vitae przez szkoły z powiatu sławieńskiego. Najlepszy obraz o tym, jak unikać ryzykownych zachowań zrobiła Szkoła Podstawowa w Postominie. Dzisiaj w Sławieńskim Domu Kultury nagrodzono laureatów konkursu.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG

07.JPG 08.JPG 09.JPG

10.JPG 11.JPG 12.JPG

13.JPG 14.JPG 15.JPG

16.JPG

Via Vitae to autorski program profilaktyczny realizowany przez Komendę Powiatową Policji w Sławnie pod patronatem Starosty Sławieńskiego. Adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu. Jej celem jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, podnoszenie świadomości prawnej wśród młodzieży. Idea projektu polega tym, aby o zagrożeniach i sposobach ich unikania opowiadali młodzieży ich rówieśnicy, posługując się językiem i przekazem, których sami używają na co dzień. Nagrodzone filmy będą pokazywane podczas zajęć profilaktyczno- wychowawczych z młodzieżą.

Drugie i trzecie miejsca zajęły kolejno SOSW w Sławnie i SP nr 1 w Sławnie, a czwarte i piąte Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie i SP nr 3 w Darłowie.

Komisja konkursowa przyznała też dwa wyróżnienia: dla najlepszego aktora - został nim Bartosz Strzałba z SOSW w Sławnie oraz dla najlepszego przekazu artystycznego, który stworzył Patryk Waszczuk ZS im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie.

W gali brali udział wszyscy uczniowie i nauczyciele, którzy pracowali

przy filmach z 20 szkół biorących udział w konkursie. Nagrody wręczyli

starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, Komendant Powiatowy Policji w

Sławnie mł. insp. Grzegorz Śrek oraz Robert Stępień Zachodniopomorski

Wicekurator Oświaty ufundowane przez starostwo i Kuratorium Oświaty w

Szczecinie.

Podsumowując konkurs Komendant Powiatowy Policji zapewnił, że w przyszłym roku odbędzie się kolejna jego edycja.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy!