Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która  odbędzie się w dniu 30  sierpnia 2019r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z VII  Sesji i VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie.        

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania  Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z VII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 maja 2019r. oraz VIII Nadzwyczajnej Sesji  Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca  2019r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych  na terenie nadzoru wodnego w Sławnie na obszarach powiatów:Sławieńskiego, Koszalińskiego, Słupskiego za rok 2018 (druk nr 3).
7. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XI/IV/44/11 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku oraz ustalenia jej regulaminu (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych Pani Magdaleny Miszke dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych Pani Doroty Frąszczak dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławnie (druk nr 6).
10. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w sprawie  zwolnienia z całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno -wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Sławnie (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIV/IV/174/13 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr III/VI/23/18 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie ( druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2019-2030 (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Powiatem Horodenka (Ukraina)
(druk nr12).

                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                      /-/
                                                                                                              Tomasz Bobin