Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.