Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 115 - Strefa brzegowa - część zachodnia