Kolejny rok akademicki rozpoczęty na naszym uniwersytecie .Świadczy to o tym, że jego powołanie było wskazane i potrzebne - tymi słowami przywitał zebranych Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, a zarazem Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego. Na 8 semestrze naukę rozpoczyna około 150 osób z tereny Powiatu Sławieńskiego (ponad 90 osób w grupie sławieńskiej i ponad 50 osób w darłowskiej). Słuchacze uczestniczą w zajęciach z informatyki, języka angielskiego, niemieckiego, aktywności fizycznej, gimnastyki umysłu, tańca, a od bieżącego semestru także z turystyki i rekreacji. Dla nich prowadzone są również raz w tygodniu wykłady o bardzo różnych tematykach np. medycyna, farmacja, prawo bezpieczeństwo itp.
We inauguracji grupy w Sławnie udział wziął również wicestarosta Sławieński Andrzej Protasewicz oraz Marian Krakowski dyrektor zespołu Szkół Agroturystycznych gdzie odbywają się zajęcia.
Wszystkim Słuchaczom rozpoczynającym naukę 8 semestrze Uniwersytetu Trzeciego Wieku powiatu Sławieńskiego życzymy wielu miłych wrażeń oraz aktywnej integracji podczas zdobywania wiedzy