Zapytanie ofertowe - Dostawa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych