Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających, plik z rozszerzeniem PDF, nowe okno