Z uwagi na stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, jak również w trosce o wspólne bezpieczeństwo, powiatowe obchody Święta Niepodległości w 2020 roku nie odbędą się.

Nie mniej jednak, pragnąc uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wydarzenia, zachęcam do indywidualnego składania kwiatów i zapalenia zniczy pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy w Sławnie.