Starosta Sławieński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną”. Link kierujący do informacji o wycenie, nowe okno, Biuletyn Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu w Sławnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: „Wykonanie projektu rozbiórki trzech kominów usytuowanych na terenie działki nr 795/20 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0002 miasta Sławno”. Link kierujący do informacji o ofercie cenowej, nowe okno, Biuletyn Informacji Publicznej.