W dniu 8 lipca (czwartek) 2021 r. w godz. od 13.00 do 14.00  w  Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.