Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zawody strzeleckie przy Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Wojskowych