Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.