Powiat Sławieński będąc członkiem Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie realizuje strategię rozwoju lokalnego opisaną dla łącznie 15 samorządów terytorialnych (z obszaru powiatu koszalińskiego, sławieńskiego i białogardzkiego). Strategia rozwoju w obecnie kończącym się już okresie programowania funduszy UE ukierunkowana jest na wsparcie finansowe lokalnych przedsiębiorców, lokalnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz aktywizację społeczności.
Obecnie SŚGD podsumowuje wdrażanie funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (2022), a jednocześnie planuje już działania w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2023 – 2027.
We współpracy z lokalnymi grupami działania zrzeszonymi w Federacji LGD Pomorza Zachodniego SŚGD przystąpiło do badania ewaluacyjnego ex post z realizacji lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2014 - 2020. Przedmiotem badania jest ocena sposobu wdrożenia i stosowania instrumentu RLKS. Ocena ta uwzględnia kontekst organizacyjny (na poziomie LGD), społeczno – gospodarczy (specyfika i możliwości rozwojowe na obszarze), lokalny kapitał społeczny oraz wizję rozwoju (gospodarczego, społecznego i ekologicznego).
Ewaluacja LSR będzie prowadzona przez Pracownię Badań SOMA z siedzibą w Toruniu reprezentowaną przez P. Monikę Kwiecińską – Zdrenko. Pracownia Badań SOMA to centrum badań opinii i rynku o wieloletnim doświadczeniu. Ocena prowadzona będzie przez zespół ekspertów współpracujących na co dzień z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizującym się w badaniach naukowych i o charakterze wdrożeniowym.
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW DO WYPEŁNIENIA ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania na terenie poszczególnych gmin członkowskich.
Wypowiedzi mieszkańców są całkowicie anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby ankietowanej.
Państwa opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w przyszłości. Dlatego tez prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki czemu uzyskamy trafny obraz Państwa potrzeb i oczekiwań, a także napotkanych trudności.