Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.