Gmina Darłowo jest gminą nadmorską położoną w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje część terenu zwanego Równiną Sławieńską przeciętą dolinami rzeki Wieprzy i Grabowej. Krajobraz obszaru ukształtowany został w okresie lodowcowym i polodowcowym, w którym uformowały się charakterystyczne cechy terenu: wody stojące, biegi rzek i rzeźba terenu. Powierzchnia Równiny Sławieńskiej jest płaska, jedynie w północnej części występuje wyraźne pasmo moreny czołowej z „Barzowicką Górą” o wysokości 72 m n.p.m. Morena ta wygradza niecki przybrzeżnych jezior oddzielonych od morza mierzejami, będących niegdyś zatokami: jeziora Kopań i Bukowo.
Na terenie gminy występuje niewielka ilość lasów. Wzdłuż wybrzeża są to przeważnie lasy sosnowe. W południowej części gminy znajdują się większe skupiska lasów z przewagą buków i dębów. W okolicach miejscowości Słowino znajduje się rezerwat „Słowińskie Błota”. Jest to najlepiej w Polsce zachowane torfowisko wysokie typu bałtyckiego z bardzo dużą ilością różnorodnych gatunków fauny i flory. Na uwagę zasługuje także zespół leśny na wschód od Bukowa Morskiego oraz lasy rozciągające się na południe i wschód od Damasłowic. Na terenie gminy przeważają równiny otwarte z perspektywami widokowymi na wkomponowane w krajobraz wsie. Obecnie w krajobrazie gminy górują elektrownie wiatrowe. Ziemia darłowska oferuje bogate zasoby akwenów wodnych. Jednym z nich jest znajdujące się na obszarze Wybrzeża Słowińskiego jezioro Kopań polecane wędkarzom, stanowiące ostoję dla wielu gatunków ptaków. Drugim jeziorem, znacznie większym, jest Bukowo objęte obszarem Natura 2000 z wieloma gatunkami ryb, m.in. węgorz, ukleja, płoć, szczupak, sandacz, pstrąg.

Tereny dzisiejszej gminy Darłowo na przełomie XII i XIII w. należały do Pomorza Sławieńsko-Słupskiego. Za panowania Świętopełka ziemie w zachodniej części zostały nadane zakonowi cystersów. Sprowadzenie z Meklemburgii cystersi zasiedlili Bukowo, Bobolin, Wiekowo, Jeżyce. W tym samym czasie wschodnia część obszaru dzisiejszej gminy stanowiła własność książęcą. Obszary te stanowiły „państwo” Święców. Po jego likwidacji ziemia darłowska przeszła pod władanie Gryfitów. Na przełomie XV i XVI w. powstały domeny, a jedną z największych na Pomorzu była Domena Darłowska, której wartość wzrastała wraz z przyłączaniem kolejnych wsi po zakonie kartuzów darłowskich. Była to domena typowo rolnicza. Na przełomie XVI/XVII w. posiadała 8 folwarków. W XVIII w. za panowania królów pruskich usiłowano podnieść kulturę rolną, a poprzez meliorację uzyskać nowe tereny pod zasiewy. Po wzmożonej akcji kolonizacyjnej, podczas której sprowadzano osadników z krajów niemieckich przeprowadzono akcję uwłaszczeniową i zniesiono poddaństwo osobiste. Modernizowano szlaki komunikacyjne, budowano drogi, linie kolejowe
Co warto zobaczyć?
Kościół z XIII/XIV w. jako pozostałość po klasztorze cystersów wraz z otoczeniem i parkiem dworskim, Kościoły gotyckie- Barzowice, Cisowo, Dobiesław, Krupy, Stary Jarosław, Kowalewice, Słowino, Chata rybacka w Dąbkach, Rezerwat „Słowińskie Błota”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, głaz narzutowy różowy granit w zachodniej części J. Kopań (obwód 6 m, 1,2 m nad wodą), Kolekcje antyków-Stary Jarosław, Tadeusz Konieczny, Regionalna Izba Tradycji – Dąbki, Jan Górski, Lapidarium w Słowinie, Budownictwo zagrodowe XVII-XIX w., Spływy kajakowe Grabową i Bagienicą, Rejsy statkiem „Milka” po jeziorze Bukowo, Polecamy skorzystanie z czerwonego szlaku turystycznego „Nadmorski”-wzdłuż wybrzeża oraz szlaku niebieskiego Darłowo-Sławno. Oferujemy szeroką bazę noclegową.
Imprezy cykliczne: Święto Chleba – Wiekowice, Budzenie Jeży... – Jeżyce / Jeżyczki, Imieniny Dobiesława – Dobiesław, Puchar Polski w warcabach 100-polowych, Biesiada Parkowa – Palczewice, Festyn Cysterski – Bukowo Morskie, 72 m n.p.m. – festyn w Barzowicach, Urodziny Chaty – Słowino, Natura i Zdrowie – Wicie, Zakończenie wakacji – Jeżyce, Dożynki.