Starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, który uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie, wręczył ufundowane przez Starostwo Powiatowe nagrody dla najlepszych uczniów szkoły. W tym roku aż 34 osoby uzyskały świadectwo z wyróżnieniem.
- Jestem dumny, że mamy tak zdolną i ambitną młodzież. Gratuluję Wam wspaniałych wyników, a pani dyrektor szkoły Magdalenie Miszke dziękuję za stworzenie inspirującej Was do dobrej nauki intelektualnej przestrzeni, przyjaznego i kreatywnego miejsca. Gratuluję też uczniom i nauczycielom wszystkich szkół z naszego powiatu – podkreślił starosta.
Najwyższą średnią ocen, bo 5,44 i wzorowe zachowanie osiągnęła Jagoda Chudoba z klasy 2h. Najmniej zajęć opuścił Robert Wiatrzyk, który otrzymał nagrodę za najlepszą frekwencję. Powody do satysfakcji ma też klasa 1 d, która tak solidnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych, że dzisiaj odebrała za to nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.
Wielu innych uczniów szkoły otrzymało nagrody m.in. za zaangażowanie w życie szkoły i jej promocję, za aktywność sportową, udział w kompanii honorowej.