Starostwo Powiatowe w Sławnie Starostwo Powiatowe w Sławnie i Filia w Darłowie będą nieczynne (dzień 07 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sławnie oraz Filii w Darłowie za dzień świąteczny przypadający w sobotę 01.01.2022 r.)

W dniu 5 stycznia (środa) 2022r. w godz. od 14.30 do 15.35 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach skarg i wniosków dyżurować będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie. 

(dyżur pod telefonem : 59 -810 -64 -43 ; 59 -810 -64 -44 )

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie, w ramach wydłużonego okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, pozyskało dodatkowe środki w wysokości ponad 4 mln zł z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie atrakcyjności obszaru gmin członkowskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju.