Szanowni Państwo informujemy, że dnia 19 lutego 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul.  Wały Chrobrego 4 , w Sali Rycerskiej.
Część merytoryczną spotkania poprowadzi przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności, który przedstawi:
- założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
- zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach ogłaszanych w ramach Programu,
- praktyczne wskazówki, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie.
Orientacyjny czas trwania spotkania wynosi 2 godziny.
Zgłoszenia uczestników  (imię, nazwisko, nazwa organizacji, tel. kontaktowy) proszę przekazywać e-mailem na adres: zps@szczecin.uw.gov.pl do dnia 18.02.2019 r.