W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby osób przeciwnych szczepionkom. W związku z działalnością ruchów antyszczepionkowych należy podjąć kroki na celu uświadamianie społeczeństwa o skuteczności i konieczności szczepień ochronnych.

Projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw oraz listy do zbierania podpisów znajdują się na stronie internetowej www.szczepimybomyslimy.pl Podpis może złożyć każdy polski obywatel, który ukończył 18 lat i nie ma ograniczonych praw obywatelskich.