Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.
Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.
Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

[EDUKACJA SZKOLNA]
    - krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
    - wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
    - wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
    - wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
[MŁODZIEŻ]
    Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:
- 8 marca 2019, Kraków
- 11 marca 2019, Warszawa
- 1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)
- 8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
   -  jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
   -  jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
   -  jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
   -  w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
   -  jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
   -  jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika.