21 sierpnia 2019 r. w Koszalinie wicestarosta Andrzej Protasewicz wspólnie z Marszałkiem Stanisławem Wziątkiem podpisał w imieniu Powiatu Sławieńskiego umowę na realizację projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego". W ramach projektu zostanie wykonana cyfryzacja ewidencji gruntów i budynków Powiatu Sławieńskiego. Każdy zainteresowany dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie mógł uzyskać wiarygodne i aktualne dane dotyczące obszaru naszego powiatu. Szacunkowa wartość projektu to blisko 1,7 mln złotych. 95% środków to dofinansowanie m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.