Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości odbyły się Sławnie. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów na Cmentarzu Komunalnym przed Krzyżem Katyńskim i Pomnikiem Poległych Żołnierzy. Powiat Sławieński reprezentowali: Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, Wicestarosta Andrzej Protasewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Bobin. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele Sejmu, władz wojewódzkich, służb mundurowych, gmin Powiatu Sławieńskiego oraz duża rzesza jego mieszkańców, a także kombatanci i młodzież. Mszę w Kościele WNMP celebrował Biskup Diecezji Koszalińsko -Kołobrzeskiej Edward Dajczak.
Foto:T. Turczyn