W dniu 15 stycznia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie odbyło się robocze z udziałem: Starosty Wojciech Wiśniowski, Posła na Sejm RP Czesława Hoca, z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Zachodniopomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wojciecha Włodarskiego oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie Tomasza Walaska. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Sławnie oraz jego przyszłości. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali istotną rolę i zadanie, jakie pełni w systemie zdrowotnym sławieńska placówka. Silny szpital w Powiecie Sławieńskim pozwoli na odciążenie eksploatowanego nadmiernie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz zahamuje wypływ pacjentów poza nasze województwo. Rozmówcy wielokrotnie podkreślali to, że w ostatnich trzech latach szpital wykonał ogromny krok do przodu, stabilizując swoją sytuację finansową i zamykając lata budżetowe wynikiem dodatnim.

Cały kontekst rozmów zmierzał do tego, aby w niedalekiej przyszłości, przy niewielkiej korekcie świadczonych usług przez Szpital Powiatowy w Sławnie, doprowadzić do stworzenia stabilnej i realnej oferty świadczonych usług szpitalnych, adekwatnej do specyfiki regionu i odpowiadającej na potrzeby mieszkańców.
Mówiono również o możliwościach rozwojowych szpitala w zakresie m.in. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Sławnie i w Darłowie. Ważną konkluzją dyskusji było zapewnienie przez Zachodniopomorski NFZ o woli wsparcia finansowego planów szpitala, tak aby nie uszczuplić jego dochodów, a wręcz z roku na rok powiększać. Istotnym jest w tym udział wszystkich zainteresowanych przyszłością szpitala stron tj. w pierwszej kolejności Samorządu Powiatu Sławieńskiego, ale również płatnika którym jest NFZ oraz samorządów miast i gmin naszego powiatu. Jeśli byłaby to pomoc w zakupie sprzętu lub sfinansowaniu części remontów udzielona przez samorządy lokalne, a takie deklaracje padały z ust części włodarzy, to sytuacja i wizerunek szpitala w krótkim czasie uległby poprawie.
Zapewniono, że planowane zmiany w żaden sposób nie wpłyną na redukcję zatrudnienia w szpitalu, a wręcz mogą przyczynić się do jego zwiększenia. Podkreślono ważną rolę jaką odegrała niedawna dyskusja nt. prac na koncepcją zmian organizacyjnych szpitala. Uświadomiła ona potrzebę współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie, która w praktyce skutkować może wyeliminowaniem niepotrzebnej konkurencji, praktyczną dywersyfikacją świadczonych usług i uzupełnianiem się w zakresie zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszego regionu.
Po spotkaniu roboczym odbyła się konferencja prasowa z udziałem Radia Koszalin, lokalnych tygodników, przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, na której przedstawiono wnioski z rozmów. Zapewniono, że szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu najbliższych kilku tygodni, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz planowanych rozwiązań.
„Bardzo dziękuję Panu Posłowi Czesławowi Hocowi za wizytę i bardzo dobrą, merytoryczną rozmowę, a przede wszystkim za wsparcie, na które możemy liczyć z jego strony w temacie Szpitala Powiatowego w Sławnie” - mówi Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski