Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się prace związane z wykonaniem chodnika w miejscowości Stary Kraków na terenie gminy Sławno. Łączna długość chodnika to ok. 185 mb. Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim to 84.950,16 .

Inwestycja w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.