Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj odszedł od nas Pan Janusz Stachowicz.
Radny Rady Powiatu w Sławnie trzech kadencji (2006 – 2018). W kadencji Rady 2014 – 2018 Członek Zarządu Powiatu, a wcześniej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Janusz Stachowicz był człowiekiem bardzo zaangażowanym w życie społeczne i samorządowe naszego regionu, zawsze pomocny i oddany społeczeństwu.
Żonie, Rodzinie, bliskim oraz wszystkim kogo dotknęła jego śmierć składamy serdeczne wyrazy współczucia.