Starosta Sławieński informuje, że podjął decyzję, iż od 16 marca br. do odwołania maksymalnie ograniczamy wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Sławnie.
Urząd otwarty dla petentów  będzie w godzinach 8.00 – 12.00.
Telefonicznie, mailowo informację będzie można uzyskać w godzinach 7.30 – 15.30.
Wydział Komunikacji i Transportu:
komunikacja@powiatslawno.pl;
prawo jazdy tel. 598106412 rejestracja pojazdów tel. 598106407
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
budownictwo@powiatslawno.pl; tel. 598106427
Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
geodezja@powiatslawno.pl; tel. 598106465
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
pzoon@powiatslawno.pl; tel. 598106417
Konsekwencją tego będzie przeorganizowanie Biura Obsługi Interesanta. Dotychczasowe Biuro zostanie ulokowane w zamkniętym pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie przy wejściu głównym do siedziby Starostwa.

W sali konferencyjnej Starostwa dyżur w godzinach 8.00-12.00 pełnić będą urzędnicy:

  1. Wydziału Komunikacji i Transportu,
  2. Wydziału Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  3. Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

Tylko w wyjątkowych przypadkach mieszkańcy, po uprzedniej weryfikacji sprawy i po zbadaniu temperatury ciała, będą pojedynczo wpuszczani na teren poszczególnych wydziałów.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie odwołuje posiedzenia składów orzekających. O nowych terminach posiedzeń będziemy informować telefonicznie lub listownie.

Ponadto informujemy, że w przypadku rejestracji pojazdów deklarujemy przywrócenie terminu administracyjnego przy przekroczeniu 30-dniowego terminu. To oznacza, że nie będą nakładane kary finansowe.
Od 17 marca
do odwołania zamknięta zostaje filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Darłowie.

Od 17 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W tym okresie można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail: pomocprawna@powiatslawno.pl,
filia w Darłowie tel. 791 530 803, mail ztn@ztn.com.pl

Od 17 marca do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej konsultacji z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie umówione wcześniej wizyty zostają odwołane. W godzinach dyżuru Rzecznika tj. w środy w godz. 13.00 do 17.00 można korzystać z porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej – tel.: 59 8106428, mail:konsument@powiatslawno.pl

Podkreślam, że przychodzenie do Urzędu wiąże się z dużym ryzykiem. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia nas wszystkich, zachęcamy wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wszelkie numery tel. i adresy mailowe dostępne są na naszej stronie: http://bip.powiatslawno.pl/public/

Starosta Sławieński