W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.

Obsługa interesantów odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) gwarantując bezpieczeństwo zarówno beneficjentom jak wykonawcom usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Starostwo Powiatowe w Sławnie:

Telefon:  59 810 64 28

e-mail:  pomocprawna@powiatslawno.pl

 Filia w Darłowie:

Telefon:  94 3140403

W sytuacji braku dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniami (druk nr 1, 2, 3) ustnie przez telefon.