Starostwo Powiatowe w Sławnie informuje, że zakończyły się prace związane z  remontem drogi powiatowej nr 3710Z na odcinku Jeżyce – Nowy Kraków o długości 1 km. W ramach remontu została wykonana wycinka krzaków, ścinka pobocza, oczyszczono rowy przydrożne oraz wykonano nawierzchnię drogi z kruszywa naturalnego.

Inwestycja w znaczącym stopniu poprawi infrastrukturę drogową powiatu sławieńskiego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.