Szanowne Grono Pedagogiczne i Pracownicy Placówek Oświatowych
Dzień Edukacji Narodowej to szczególne Święto, Święto Wszystkich Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Z tej okazji składam Państwu serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy i dydaktyczny trud oraz poświęcenie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i konsekwencji w nauczaniu
i wychowaniu, młodzi mieszkańcy naszego powiatu są coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie im dzisiejszy dzień.
W tym szczególnym dniu życzę Państwu pięknych i szlachetnych pomysłów, cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodemu pokoleniu była źródłem satysfakcji.
Aby nie zabrakło Wam zapału do dalszej pracy w poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. Życzę również zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                                                   Starosta Sławieński
                                                                                                                                  Wojciech Wiśniowski