Powiat Sławieński otrzymał dofinansowanie w wysokości 146.763,00 zł na walkę z COVID-19 w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”. Pozyskana kwota została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Zakupiony sprzęt i środki zostaną przekazane do szkół, dla których Powiat Sławieński jest organem prowadzącym.

Projekt „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.