Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,
Rodzice i Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2021/2022 Dyrektorom, 
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, by był to rok spokojnej pracy,
dającej satysfakcję zawodową, osobistą i uznania otoczenia.
Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów
pedagogicznych i rozważnych przedsięwzięć w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Drodzy Uczniowie życzę Wam, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem
wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju
własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech każdy dzień wzbogaca Was w wiedzę 
i nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości.

Szanowni Rodzice, stanowicie ważną część szkolnej społeczności, 
wsparcie jakie dajecie swoim dzieciom jest istotnym elementem ich edukacji. 
Życzę Państwu wielu powodów do dumy i radosnych chwil związanych
z sukcesem dzieci, ale też cierpliwości w niełatwym procesie wychowawczym.

    Wszystkim Państwu życzę, aby rok szkolny 2021/2022 był bezpieczny i spokojny.

                                                                                               Starosta Sławieński
                                                                                                Wojciech Wiśniowski