Uprzejmie informuję, że zgodnie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 528) rozszerzam porządek XXXI Sesji Rady Powiatu w Sławnie zaplanowanej w dniu 1 lipca 2022r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Rozszerzenie XXXI Sesji Rady Powiatu w Sławnie przez dodanie punktów:

1. punkt 17 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 15),
2. punkt 17 b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. (druk nr 16)
3. punkt 17c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 17).
4. punkt 17d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/VI/255/22 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy- wg. algorytmu w 2022r.(druk nr 18),
5. punkt 17e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 19),
6. punkt 17f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2022 ( druk nr 20).

                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                              Tomasz Bobin