Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2022/2023 Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę wytrwałości i odwagi w kształtowaniu młodych umysłów, aby ten rok szkolny był czasem nowych wyzwań, pomyślnej współpracy oraz wzajemnej życzliwości.

Wam Drodzy Uczniowie życzę aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.
Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości spożytkujecie jak najlepiej.

Szanowni Rodzice Wam natomiast życzę wytrwałości w mobilizowaniu i wspieraniu swoich dzieci oraz wielu radości z ich osiągnięć.

Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem umacniającym poczucie, że szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki,
ale także miejsce odkrywania świata, budowania relacji, kształtowania wartościowych postaw, a także rozwijania zainteresowań i pasji.

Starosta Sławieński
Wojciech Wiśniowski