Powiat Sławieński otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 79.968,00 zł na realizację zadania w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznane środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra przyjętymi do dofinansowania w ramach ww. przedsięwzięcia.

Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów planowanych wycieczek otrzymały następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zespołu Szkół Morskich w Darłowie - kwota dofinansowania 24.989,00 zł.
  • Technikum Morskie w Zespole Szkół Morskich w Darłowie - kwota dofinansowania 39.979,00 zł.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie - kwota dofinansowania  15.000,00 zł.