Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Chodzi o to, że w takiej sytuacji zamiast ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich do poszczególnych upraw na danej powierzchni, rolnik może wnioskować o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Więcej informacji >> https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Plakat >>